BRAND STORY


כל מותג והסיפור שלו. 

"ראשיתו של המיתוג (Branding) אי-שם בעבר כאשר חוואים באוסטרליה רצו לבדל את הפרות שלהם מהפרות של השכנים והעניקו להם סימן היכר. הם צרבו את שם החווה או את סמלה בברזל מלובן על גופן. לפעולה הכאובה הזו קראו: CATTLE BRANDING. 

מסתבר, כי מקור המונח מותג (BRAND) נעוץ במלה BRAND שפירושה צריבה. משמעויות נוספות שלה הן עינוי וגם חרב (באותם ימים לא הסתפקו בצריבה לסימון פרות בלבד אלא גם לזיהוי פושעים. מי זה אמר: "מותר האדם מן הבהמה"?). 

וסיפור זה מביא אותנו לאחד המותגים המיוחדים שצמחו מעצמם והתפרסמו בעולם המותגים בשם: "ONE OF MEVERICK'S". ומעשה שהיה כך היה. 

ב- 1880 חי בטקסס חוואי בשם SAMUEL MEVERICK. לבו של הבוקר היה רחום והוא לא העז לסמן את הבקר שלו בברזל המלובן. הוא טען, שהוא מוכן לוותר על הבידול של פרותיו ועל מיתוג רכושו (כבר אז רווח המונח BRAND NAME) ובלבד שלא להכאיב או להטיל פגם ומום בבעלי חיים. כל חוואי טקסס שחיו באיזור ידעו שהפרות הבלתי מסומנות הם של סמיואל מבריק והם קראו בהיסח הדעת לכל פרה בלתי מסומנת "ONE OF MEVERICK'S". הם לא ידעו כי בכינוי התמים והעממי הזה, הם יצרו את אחד המותגים הפופולריים בשדות המרעה של טקסס. אפיון המותג "הפרה של מבריק" עלה בערכו על אפיון כל המותגים האחרים בשדות המרעה הרחבים, כי היה מאחוריו סיפור שלא היה למותגים האחרים, סיפור מיוחד על רגש אנושי הנוגע ללב." 

 

* מתוך מאמר של שמואל ורשבסקי במגזין השיווק והפרסום, "אותות".
-----------------------------------------

 
 
3 השלבים במחזור חיים של מותג: 


BRAND STRATEGY

אסטרטגיית מותג היא ההבטחה שלכם ללקוח כדי ליצור ערך מוסף רגשי שיאפשר לכם להיות סמכות בתחום ולהוביל את הקטגוריה.

 

RE BRANDING 

מיתוג מחדש הוא שינוי אסטרטגיה תוך שמירה על נכסים. עיצוב זהות ושפה חדשים ורלוונטים יותר לצרכי החברה. 


BRAND REFRESH 

ריענון מותג הוא נגיעה של עיצוב ומסר בראיית שוק רחבה ושמירה על ערכי המותג בעיצוב מעודכן לרוח הזמן. 


   

    

 

What is Branding?